Угода

Беручи до уваги, що Виконавець надає юридичній особі, фізичній особі, яка здійснює підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи, або фізичній особі як платні, так і безкоштовні послуги допомогою Сайту, а користувач мережі Інтернет після реєстрації на Сайті стає користувачем Сайту і послуг, що надаються Виконавцем, Сторони погодилися з безумовним та беззастережним прийняттям умов даної угоди (далі по тексту – Угоду) і зобов'язуються неухильно їх дотримуватися.

ця Угода укладається між порталом «Багато-Майстрів», іменованим надалі «Виконавець», і будь-якою особою, стає при реєстрації на Сайті користувачем сайту www.mn-m.ru/uk/ (далі – Сайт), надалі іменується Замовник, разом за текстом Угоди іменуються «Сторони», а окремо – «Сторона».

У відповідності зі статтею 435 Цивільного Кодексу Російської Федерації (ГК РФ), ця угода визнається офертою.

У відповідності зі статтею 438 Цивільного Кодексу Російської Федерації (ГК РФ), безумовним прийняттям (акцептом) умов цієї оферти Угоди вважається здійснення Замовником реєстрації на Сайті шляхом заповнення реєстраційної форми та висловлення згоди з умовами Угоди при натисканні кнопки «Зареєструватися», розміщеної на сторінці Сайту з реєстраційною формою за адресою http://mn-m.ru/uk/user/register.

ця Угода, що укладається шляхом акцепту цієї оферти, не вимагає двостороннього підписання і дійсно в електронному вигляді.

1. Терміни і визначення, використовувані в Угоді

1.1. Сайт   сукупність програмних і апаратних засобів для ЕОМ, що забезпечують публікацію для загального огляду інформації і даних, об'єднаних загальним цільовим призначенням, за допомогою технічних засобів, що застосовуються для зв'язку між ЕОМ в мережі Інтернет. Сайт доступний Користувачам по унікальному еле ктронному адресою або його літерному позначенню. Під Сайтом в Угоді розуміється Сайт Виконавця, розташований в мережі Інтернет за адресою http://mn-m.ru/uk/.

1.2. Користувач   користувач мережі Інтернет і, зокрема Сайту.

1.3. Клієнт — Користувач, який досяг віку 18 років і пройшов процедуру реєстрації на Сайті, що має свою особисту сторінку (Профіль/аккаунт), розміщену в Базі даних на Сайті з метою пошуку роботи або з метою пошуку Майстра. Клієнтом не може бути особа, яка не досягла віку 18 років.

1.4. Майстер   Користувач, що пройшов процедуру реєстрації на Сайті, що має свою особисту сторінку (Профіль/аккаунт), розміщену в Базі даних на Сайті з метою пошуку роботи.

1.5. Замовник   Користувач, що пройшов процедуру реєстрації на Сайті, що має свою особисту сторінку (Профіль/аккаунт), розміщену в Базі даних на Сайті з метою пошуку Майстрів.

1.6. Профіль/обліковий запис (Профіль)   особиста сторінка Майстра або Замовника на Сайті, доступна всім Користувачам Сайту.

1.7. База даних Сайту   сукупність Профілів Майстрів і Замовників на Сайті.

1.8. Облікова інформація Клієнта   унікальне ім'я Користувача (логін) і пароль для входу на Сайт, введені Користувачем при реєстрації на Сайті.

1.9. Послуги – Платні і Безкоштовні послуги Испонителя, що надаються Виконавцем на умовах Угоди Клієнту за допомогою Сайту.

1.10. Платні послуги   оплатні послуги, що надаються Виконавцем на умовах Угоди Клієнту за допомогою Сайту.

1.11. Безкоштовні послуги   послуги і можливості, що надаються Виконавцем на умовах Угоди Клієнту за допомогою Сайту, не вимагають оплати з боку Клієнта. Всі Послуги, які прямо не названі на Сайті платними, надаються безоплатно і визнаються Безкоштовними послугами.

1.12. Перелік платних послуг   Додаток №1 до Угоди, що є невід'ємною частиною Угоди та містить перелік надаються Виконавцем за допомогою Сайту Платних послуг, їх вартість, умови і терміни їх надання, постійно розміщені в публічному доступі на Сайті за адресою http://mn-m.ru/uk/price.html.

1.13. Перелік безкоштовних послуг - Додаток №4 до Угоди, що є невід'ємною частиною Угоди та містить перелік надаються Виконавцем за допомогою Сайту Безкоштовних послуг, умови та терміни їх надання, постійно розміщені в публічному доступі на Сайті за адресою http://mn-m.ru/uk/free-price.html.

1.12. Рахунок Виконавця   розрахунковий рахунок Виконавця в Банку (кредитної організації), або в платіжних системах Яндекс.Гроші, Webmoney та інших платіжних системах, представлених на Сайті.

1.13. Особовий рахунок Клієнта на Сайті   система обліку грошових коштів на Сайті за розрахунковими операціями Сторін, розташована в Особистому кабінеті Клієнта.

1.14. Особистий кабінет Клієнта   сукупність захищених сторінок на Сайті, створюваних при реєстрації Клієнта, на якій Клієнт здійснює вибір і замовлення Послуг, внесення коштів на Особовий рахунок та перерахування коштів в оплату Платних послуг, облік коштів, історію платежів, а також користується Безкоштовними послугами, в тому числі, але не обмежуючись: здійснює створення оголошень, які підлягають подальшої публікації на Сайті, та інших Безкоштовних послуг. Доступ до Особистого кабінету здійснюється Клієнтом шляхом введення Облікової інформації Клієнта.

1.15. Активація Платної послуги   списання з Особового рахунку Клієнта на Сайті вартості Послуг, обраних Клієнтом, і подальше надання йому цих Платних послуг.

1.16. Модерація   перегляд Виконавцем розміщується (або запланованого розміщення   Премодерації) на Сайті Клієнтом інформації на предмет її відповідності до положень Угоди та умов документів, зазначених у п. 2.3 Угоди, а у випадках, передбачених п. 3.1.6 Угоди — видалення інформації з Сайту без попередження клієнта. Модерація не є обов'язком Виконавця, за винятком випадків Премодерації, якщо на це міститься пряма вказівка.

2. Предмет угоди

2.1. Виконавець зобов'язується надавати Послуги Клієнту, а Клієнт зобов'язується дотримуватися умов Угоди, в тому числі, але не обмежуючись, оплачувати Платні послуги.

2.2. Виконавець надає Клієнту Послуги шляхом надання доступу до Бази даних, надання можливості здійснювати публікації оголошень і Профілю на Сайті, а також шляхом надання інших Безкоштовних послуг, а також шляхом надання Платних послуг.

2.3. Обов'язковою умовою надання Виконавцем Послуг згідно з Угодою є прийняття, дотримання Клієнтом і застосування до відносин Сторін вимог і положень, визначених такими документами:

 • 2.3.1. Угоду та всі додатки до нього;
 • 2.3.2. «Перелік платних послуг», постійно розміщений у публічному доступі на Сайті за адресою http://mn-m.ru/uk/price.html (Додаток №1 до цієї Угоди).
 • 2.3.3. «Правила користування Сайтом», постійно розміщені у публічному доступі на Сайті за адресою http://mn-m.ru/uk/rules.html (Додаток №2 до даної Угоди).
 • 2.3.4. «Вимоги до програмного забезпечення», постійно розміщені в публічному доступі на Сайті за адресою http://mn-m.ru/uk/tpo.html (Додаток №3 до цієї Угоди).
 • 2.3.5. «Перелік безкоштовних послуг», постійно розміщений у публічному доступі на Сайті за адресою http://mn-m.ru/uk/free-price.html (Додаток №4 до цієї Угоди).

2.4. Виконавець залишає за собою право змінювати умови Угоди і всіх його невід'ємних частин без погодження з Клієнтом з повідомленням останнього допомогою розміщення на Сайті нової редакції Угоди або який - небудь його невід'ємної частини, зазнала змін. Беручи до уваги, що інформаційна розсилка може бути визнана Сторонами спамом, Клієнт зобов'язується не менше одного разу на місяць знайомитися зі змістом Угоди, розміщеного на Сайті, в цілях своєчасного ознайомлення з його змінами. Нова редакція Угоди та/або який - небудь його невід'ємною частиною вступає в силу з моменту опублікування на Сайті, якщо інший термін вступу змін в силу не визначено Виконавцем при їх опублікування. Чинна редакція Угоди та всіх додатків до нього завжди знаходиться на Сайті в публічному доступі за адресою: http://mn-m.ru/uk/agreement.html

3. Права та обов'язки сторін

3.1. Права та обов'язки Виконавця

3.1.1. Виконавець надає Клієнту Послуги. Обсяг, терміни, умови надання Послуг визначаються типом Послуг, придбаних Клієнтом або одержуваних їм безоплатно (Безкоштовні послуги), але в будь-якому випадку з урахуванням того, що можливість або неможливість отримати доступ до Бази даних визначається у момент запиту до Бази даних за допомогою Сайту. Виконавець не гарантує, що інформація, доступна в певний момент часу, буде доступна в будь-який інший момент часу протягом строку дії Угоди.

3.1.2. Виконавець надає Клієнту можливість самостійно публікувати інформацію про самого Клієнта, а також про пропоновані їм замовлень, оголошень, послуги на Сайті з дотриманням умов і правил, викладених в документах, зазначених в п. 2.3. Угоди.

3.1.3. Зміст Послуг, терміни їх надання і інші параметри Послуги визначаються Клієнтом самостійно за допомогою вибору Послуги та/або Активації Платної послуги у Особистому кабінеті Клієнта, або на сторінці, що містить пропозицію Платної Послуги (далі – промо-сторінка Платної послуги), або в Переліку платних Послуг. Порядок оплати та Активації Послуг описано в розділі 6 Угоди.

3.1.4. Виконавець має право на свій розсуд в односторонньому порядку змінювати вартість Платних послуг. Про зміну вартості Платних послуг Виконавець зобов'язаний повідомляти Клієнта шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті на сторінці, де ця Платна послуга пропонується до придбання, а також шляхом внесення змін до Переліку платних послуг. При зміні вартості Платних послуг надання вже сплачених Клієнтом послуг відбувається у відповідності з тими тарифами, які діяли на момент Активації відповідних Платних послуг.

3.1.5. У разі порушення Клієнтом умов Угоди, а також умов документів, зазначених у п. 2.3 Угоди, Виконавець може зробити наступні дії по відношенню до Клієнта в довільному порядку залежно від ситуації:

 • направити Клієнту попередження, що містить перелік порушень;

 • направити Клієнту повторне попередження, що містить перелік порушень;

 • в односторонньому порядку заблокувати доступ Користувачів до Профілю Клієнта, анулювати Особистий кабінет Клієнта та утримати з Клієнта штраф у розмірі невикористаного залишку коштів з Активованим Платних послуг. При цьому відповідно до п. 3.1.8 Угоди Виконавець не зобов'язаний повертати Клієнту суму грошових коштів, що знаходяться на Особовому рахунку Клієнта на Сайті на момент розірвання Угоди. У разі якщо такі порушення спричинили шкоду третім особам, відповідальність за них лежить на Клієнті.

3.1.6. протягом терміну дії Угоди, Виконавець має право здійснювати Модерацію у випадках, коли інформація, що розміщується Клієнтом, пропагує ненависть і/або дискримінацію людей за расовою, етнічною, статевою, релігійною, соціальною ознакою; пропагує вживання наркотичних та інших засобів, які завдають шкоди здоров'ю; закликає до нелюдському поводження з тваринами; порушує прав національних та інших меншин; містить заклики до насильницьких дій; порушує права авторів та інших власників інтелектуальних прав.

3.1.7. Виконавець зобов'язується не розголошувати третім особам Облікову інформацію Клієнта.

3.1.8. При односторонньому розірванні цього договору будь-якою із Сторін, Виконавець залишає за собою право не здійснити повернення грошових коштів, що знаходяться на Особовому рахунку Клієнта на Сайті.

3.2. Права та обов'язки Клієнта

3.2.1. Клієнт зобов'язується використовувати персональні дані, розміщені в Базі даних Сайту відповідно до Федерального Закону «Про персональних даних» №152-ФЗ від 27 липня 2006 р. та усіма внесеними до нього змінами протягом терміну дії Угоди, а саме:

 • персональні дані з Бази даних можуть використовуватися тільки з метою забезпечення функціонування Сайту та подальшого надання Послуг Клієнту Виконавцем;

 • клієнтові забороняється передавати відомості про інших Клієнтів, отримані за допомогою Сайту, третім особам;

 • у разі якщо Клієнт зберігає копії Профілів з Бази даних на паперових або електронних носіях, то він зобов'язаний робити це згідно з Федеральним Законом №152-ФЗ від 27 липня 2006 р. та усіма внесеними до нього змінами протягом терміну дії Угоди, беручи на себе всі зобов'язання оператора в термінах цього закону;

 • у разі нанесення шкоди іншим Клієнтам, пов'язаного з невиконанням Клієнтом вимог Федерального Закону №152-ФЗ від 27 липня 2006 р. і внесення до нього змін протягом строку дії Угоди, відповідальність за це повністю лежить на Клієнті.

3.2.2. Клієнтові забороняється передавати свою Облікову інформацію третім особам.

3.2.3. Клієнт має право самостійно змінювати пароль, не повідомляючи про це Виконавця.

3.2.4. Клієнт має право внести будь-яку грошову суму на власний розсуд з метою поповнення Особового рахунку для подальшої Активації послуг. Інформація про вартість Платних послуг Виконавця міститься у Переліку платних послуг, на промо-сторінці Платної послуги, в Особистому кабінеті Клієнта.

4. Персональні дані

4.1. Інформація про Клієнта, розташована на його Профілі, містить (може містити) його персональні дані. При цьому такі персональні дані Клієнта є загальнодоступними, і будь-який Користувач Сайту може ознайомитися з ними.

4.2. Враховуючи, що персональні дані з згоди Клієнта є загальнодоступними, тим не менш, Виконавець при обробці персональних даних Клієнтів зобов'язується прийняти всі організаційні і технічні заходи для їх захисту від несанкціонованого доступу способом, не передбаченим Сайтом.

4.3. Проте не виключено, що в результаті збою в роботі Сайту, вірусної або хакерської атаки, технічних несправностей та інших обставин персональні дані Клієнта можуть стати доступними й іншим особам. Клієнт це розуміє і погоджується з тим, що не буде висувати претензії до Виконавцю у зв'язку з цим, враховуючи, що він робить свої персональні дані загальнодоступними.

4.4. чинності цієї Угоди, вказуючи свої персональні дані на Сайті, Клієнт безумовно погоджується:

 • з наданням персональних даних необмеженому колі осіб за допомогою Сайту;

 • з обробкою персональних даних Виконавцем;

 • з розповсюдженням персональних даних за допомогою Сайту;

 • з іншими діями Виконавця щодо таких даних у зв'язку з функціонуванням Сайту.

4.5. Розміщуючи на Сайті свої персональні дані, Клієнт підтверджує, що робить це добровільно, а також що він добровільно надає їх Виконавцю для обробки. Якщо Клієнт не згоден з вищевказаними умовами, то він не повинен реєструватися на Сайті або повинен негайно видалити свій Профіль і використовувати Сайт виключно як Користувач.

4.6. Виконавець обробляє лише ті персональні дані Клієнта, які були розміщені на Сайті. Персональні дані Клієнта обробляються з допомогою програмно-апаратних та технічних засобів Сайту.

4.7. Метою обробки персональних даних Клієнтів є складання Бази даних Клієнтів Сайту для забезпечення функціонування Сайту та подальшого надання Послуг Клієнту Виконавцем.

4.8. Персональні дані Клієнта обробляються Виконавцем протягом терміну їх розміщення на Сайті. Після розміщення на Сайті персональні дані зберігаються в закритому вигляді до припинення діяльності Виконавця, для їх аналізу на предмет шахрайства стосовно третіх осіб. При цьому Виконавець не видаляє персональні дані по запиту Користувача для дотримання пунктів цього договору, грунтуючись на п. 5 ст. 21 Федерального Закону №152-ФЗ «Про персональних даних».

4.9. Згідно п. 5 ст. 21 152-ФЗ «Про Персональних даних», обробка Виконавцем персональних даних Клієнта здійснюється в метою функціонування Сайту і перевірки персональних даних Користувача на предмет шахрайства відносно третіх осіб і сама по собі їх обробка Сайтом не може викликати яких-небудь негативних наслідків для Клієнта. При цьому Виконавець не несе відповідальності за використання персональних даних Клієнта іншими особами.

4.10. Клієнт зобов'язується не розміщувати на Сайті персональні дані інших осіб, а також не використовувати персональні дані інших Клієнтів або Користувачів, яким-небудь чином, не відповідає вимогам законодавства РФ, в протиправних або протизаконних цілях, в цілях отримання вигоди і будь-яких інших цілях, що не відповідають цілям створення Сайту.

4.11. Виконавець має право зберігати резервну копію і без шкоди для інших положень Угоди без згоди Клієнта передати дані про Клієнта:

 • державним органам, у тому числі органам дізнання і слідства, та органам місцевого самоврядування за їх вмотивованим запитом;

 • на підставі судового акта;

 • в інших передбачених чинним законодавством РФ випадках.

5. Порядок надання Послуг

5.1. В цілях користування Послугами, що надаються Виконавцем за Згодою допомогою Сайту, Клієнт повинен пройти обов'язкову процедуру реєстрації Клієнта на Сайті.

5.2. По завершенні процесу реєстрації Клієнт стає власником Облікової інформації Клієнта, що означає, що він несе відповідальність за безпеку Облікової інформації, а також за все, що буде зроблено на Сайті під Обліковою інформацією Клієнта. Клієнт зобов'язаний негайно повідомити Виконавця про будь-якому разі несанкціонованого доступу до Сайту, тобто здійсненого третьою особою без згоди і відома Клієнта, та/або про будь-яке порушення безпеки Облікової інформації Клієнта. Клієнт гарантує, що буде при роботі з Сайтом самостійно здійснювати завершення роботи під своєю Обліковою інформацією шляхом натискання кнопки «Вихід» по закінченню кожної сесії роботи з Сайтом. Виконавець не несе відповідальності за можливу втрату або псування даних, яка може статися через порушення Клієнтом положень цього пункту Угоди.

5.3. Для початку роботи з Сайтом Клієнт повинен повідомити свою Облікову інформацію (ввести логін і пароль на сторінці авторизації).

5.4. Для початку використання Платних Послуг, що надаються за допомогою Сайту, Клієнт повинен зробити Активацію Платних послуг. Для цього в Особистому кабінеті або на сторінці, де представлена інформація про Платну послугу з можливістю її придбання, Клієнт вибирає необхідні Платні послуги, а програмне забезпечення Сайту автоматично підраховує їх сумарну вартість. У разі, якщо сума на Особовому рахунку Клієнта на Сайті більше або дорівнює сумарній вартості обраних Платних послуг, Клієнт має можливість Активувати Платні послуги. У разі, якщо сума на Особовому рахунку Клієнта на Сайті менше сумарної вартості обраних Платних послуг, Клієнт може вибрати інші Платні послуги або внести необхідну суму на Особовий рахунок Клієнта на Сайті.

5.5. Платна послуга вважається належно наданої Виконавцем і прийнятою Клієнтом, якщо протягом 1 одного) дня з моменту закінчення строку дії Платної послуги, якщо послуга передбачає термін дії, або протягом 2 (двох) годин з моменту, коли Платна послуга передбачає настання якого-небудь події, не триває в часі (з моменту Активації послуги), Клієнт не заявив Виконавцю в письмовому вигляді про ненадання Активованої Платної послуги та/або неналежно наданої Активованої Платної послуги. Письмова претензія повинна містити докладні вказівки на невідповідність наданої Виконавцем Платної послуги з положеннями Угоди, а також повинна бути підтверджена документально, у тому числі, шляхом додатки до претензії скріншотів («скріншот» (screenshot) — миттєве «фотографування» екрана працюючого комп'ютера з подальшим запам'ятовуванням, обробкою і збереженням результату в окремий графічний файл), що підтверджують неналежне надання Платної послуги чи її ненадання. При цьому скріншот не є незаперечним доказом неналежного надання Виконавцем Послуги.

5.6. У разі надходження на адресу Виконавця письмової претензії, зазначеної у п. 5.5 Угоди, складеної у відповідності з умовами Угоди і своєчасно спрямованої на адресу Виконавця, Виконавець зобов'язується здійснити перевірку за даним фактом ненадання або неналежного надання Платної послуги і направити на адресу Клієнта згоду з претензією або мотивована незгода з нею. У разі згоди Виконавця з претензією Клієнта про ненадання Платної послуги або її частини або неналежному наданні Платної послуги або її частини, Виконавець зобов'язується повторно надати Платну послугу або її частина, в обсязі, відповідному неоказанной або неналежно наданої Послуги.

5.7. За письмовою вимогою Клієнта, Виконавець надає Клієнту рахунки-фактури, акти та інші обов'язкові бухгалтерські документи, які свідчать, що підтверджують надання Платних послуг Замовнику за Угодою. Зазначені в цьому пункті Угоди документи надсилаються Замовнику поштою Росії за адресою, вказаною у вимозі Замовника, або вручаються Замовнику в офісі Виконавця. Вимога про надання зазначених документів має містити всю інформацію про Замовника, необхідну для складання зазначених документів відповідно до законодавства РФ. У разі неповноти або недостовірності даних, наданих Замовником у вимозі, Виконавець має право не здійснювати відправлення вказаних документів до моменту надання Замовником скоректованих даних.

6. Вартість і порядок розрахунків

6.1. Клієнт має право внести будь-яку грошову суму на власний розсуд з метою поповнення Особового рахунку для подальшої Активації Платних послуг. Вартість Платних послуг, які можуть бути надані за Угодою Виконавцем, зазначена на Сайті на промо-сторінці Платної послуги, у Переліку платних послуг, розміщеному на Сайті за адресою http://mn-m.ua/uk/price.html, і у Особистому кабінеті Клієнта. У випадку розбіжності даних переважну силу мають дані, представлені на промо-сторінці Платної послуги на Сайті.

6.2. Оплата Платних послуг Виконавця за Угодою здійснюється шляхом безготівкового переказу грошових коштів у вигляді 100%-ої передоплати та списується з Особового рахунку Клієнта на Сайті.

6.3. Зарахування грошових коштів Клієнтом на Особовий рахунок Клієнта здійснюється будь-яким із способів, запропонованих на Сайті, включаючи, але не обмежуючись, шляхом внесення грошових коштів в рублях через платіжну систему Robokassa, Webmoney, W1 Единый кошелек, шляхом здійснення банківського переказу як фізичними, так і юридичними особами, шляхом оплати пластиковими картками (мінімальний платіж має становити 150 рублів). Зарахування грошових коштів на Особовий рахунок Клієнта здійснюється протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця. Перераховуючи грошові кошти Виконавцю, Клієнт висловлює згоду з тим, що Виконавець не здійснює повернення коштів, зарахованих на Особовий рахунок Клієнта.

6.4. Клієнт не має права здійснювати оплату за Угодою Виконавцю з рахунків третіх осіб без повідомлення Клієнтом Виконавця з подальшим отриманням згоди Виконавця.

6.5. На Сайті для оплати і взаєморозрахунків в якості валюти використовуються рублі Російської Федерації. Комісії при здійсненні оплати за допомогою підключених терміналів, банківські комісії та комісії платіжних систем не включені у вартість Платних послуг, що комісія буде нараховуватися понад суми Платних послуг.

7. Інтелектуальна власність

7.1. Інтелектуальна власність Виконавця

7.1.1. Дизайн та програмний код Сайту, інформаційне, графічне, аудіо, відео, фото та інше наповнення Сайту, здійснюється Виконавцем і розміщене на Сайті (як видимі для Користувача, так і не видимі без виконання спеціальних дій як правомірних, так і немає), є інтелектуальною власністю Виконавця чи інших правовласників, які уклали угоду з Виконавцем, що дає йому право розміщувати зазначені об'єкти інтелектуальної власності на Сайті або в його складі, і охороняються у відповідності з чинним законодавством Російської Федерації. Ніякі об'єкти інтелектуальної власності, а також передача прав на них не є предметом Угоди.

7.1.2. Дії та/або бездіяльність Клієнта, що спричинили порушення прав Виконавця або спрямовані на порушення прав Виконавця на об'єкти інтелектуальної власності, зазначені в п. 7.1.1 Угоди, тягне за собою для Клієнта кримінальну, цивільну та адміністративну відповідальність згідно із законодавством РФ. У разі порушення Клієнтом положень п. 7.1.1. і 7.1.2. Угоди, Виконавець має право здійснити дії по видаленню Профілю Клієнта з Бази даних без виконання умов п. 3.1.5 Угоди про напрямку попередження, негайно.

7.2. Інтелектуальна власність Клієнта та третіх осіб

7.2.1. Клієнт самостійно несе відповідальність у зв'язку з використанням прав на об'єкти інтелектуальної власності, що містяться в розміщених Клієнтом на Сайті матеріалах, а також у матеріалах, переданих Клієнтом за допомогою Сайту, зберігаються на Сайті в Особистому кабінеті Клієнта або матеріали, що яким-небудь іншим способом стають доступними з допомогою або за допомогою Сайту внаслідок дій та/або бездіяльності Клієнта.

7.2.2. Клієнт гарантує врегулювання всіх можливих претензій правовласників і/або авторів та/або виконавців або інших третіх осіб до Виконавця, пов'язаних з матеріалами, зазначеними у п. 7.2.1 Угоди, своїми силами і за свій рахунок. У разі пред'явлення Виконавцю претензій, позовів, вимог третіми особами з питання незаконного використання Клієнтом на Сайті об'єктів інтелектуальної власності, Клієнт зобов'язується відшкодувати Виконавцю всі збитки, яких останній зазнав у результаті такого порушення або пред'явлення таких претензій, а Виконавець має право розірвати Угоду в односторонньому порядку, здійснивши видалення Профілю Клієнта з Бази даних.

7.2.3. Приймаючи під увагу, що Сайт є загальнодоступним для Користувачів, а Виконавець не гарантує, що розміщуються або надані Користувачами на Сайті матеріали є вільними від вимог третіх осіб у випадку , якщо Користувач або Клієнт є правовласником (або його правонаступником) на об'єкти інтелектуальної власності, розміщені на Сайті, та його права тим або іншим чином порушуються з використанням Сайту, застосовується наступна схема врегулювання претензій третіх осіб:

 • на адресу Виконавця по електронній пошті на адресу admin@mn-m.ru направляється претензія, що містить інформацію про об'єкт інтелектуальної власності, права на який належать заявнику і який використовується незаконно за допомогою Сайту, з додатком документів, що підтверджують правомочності заявника, дані про правовласників і копія довіреності на дії від імені правовласника, якщо особа, направляє претензію, не є керівником компанії правовласника або безпосередньо фізичною особою

 • правовласником. У претензії так само вказується адреса сторінки Сайта, яка містить дані, що порушують права і викладається повний опис суті порушення прав (чому поширення даної інформації заборонено правовласником);

 • виконавець зобов'язується розглянути належно оформлену претензію протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати її отримання та повідомити заявника про результати її розгляду. В тому числі, Виконавець має право запросити додаткові документи, свідчення, дані, що підтверджують законність пред'явленої претензії. У разі визнання претензії правомірною, Виконавець прийме всі можливі заходи, необхідні для припинення порушення прав заявника.

 • при цьому Користувач і/або Клієнт, пред'являючи претензію на адресу Виконавця, заявляє та гарантує, що у разі виникнення претензій до Виконавця з боку третіх осіб (інших Користувачів або Клієнтів), пов'язаних з порушенням їх прав (у тому числі споживчих прав) відносно віддаленій/блокованої інформації та/або даних, заявник приймає всі необхідні заходи щодо врегулювання претензій, а також можливих спорів в тому числі судових, а також, у разі виникнення у Виконавця збитків, відшкодувати їх у повному обсязі.

7.3. Клієнт (Користувач Сайту), розміщуючи на Сайті об'єкти інтелектуальної власності, автором чи правовласником яких він є (далі - Об'єкти), беззастережно погоджується з положеннями цього пункту і дозволяє Виконавцю на безоплатній, невиключної основі використовувати зазначені об'єкти інтелектуальної власності у рекламних/інформаційних і інших некомерційних цілях, у тому числі наступними способами: Клієнт (Користувач Сайту) надає Виконавцю невиключне право здійснювати розповсюдження Об'єктів, відтворення Об'єктів, публічний показ Об'єктів, право на доведення до загального відомості Об'єктів, таким чином, що будь-яка особа може отримати доступ до Об'єктів з будь-якого місця і в будь-який час за власним вибором в тому числі за допомогою мережі Інтернет, в тому числі на Сайті Виконавця, в соціальних мережах http://www.facebook.com, http://vk.com, http://www.odnoklassniki.ru, http://www.livejournal.com/, https://twitter.com/ на сторінках Виконавця, використовуючи в тому числі, але не обмежуючись: в добірках робіт Майстрів, у складі інших узагальнюючих постів, рейтингів, у тому числі в статтях і оглядах та іншими способами, що відповідають цілям, зазначеним у цьому пункті цієї Угоди. Виконавець зобов'язується при кожному використанні Об'єктів вказувати автора Об'єкта в тому вигляді, як він вказаний на Сайті. Надання зазначених прав здійснюється на безоплатній основі, що означає, що Клієнт (Користувач Сайту) не вправі вимагати від Виконавця виплати винагороди за використання Об'єктів зазначеними в цьому пункті Угоди способами та/або в зазначених цілях.

8. Відповідальність Сторін

8.1. Клієнт самостійно визначає перелік організаційних і програмних (для ЕОМ) коштів для збереження в таємниці своєї Облікової інформації і забезпечення санкціонованого доступу до неї. Виконавець не несе відповідальність за збитки, завдані Клієнту в результаті розголошення третім особам Облікової інформації Клієнта, що стався не з вини Виконавця. Якщо будь-яка особа крім Клієнта авторизується на Сайті, використовуючи Облікову інформацію Клієнта, то всі дії, здійснені таким особою, будуть вважатися досконалими цим Клієнтом. Клієнт самостійно несе відповідальність за всі дії, вчинені ним на Сайті, а також за всі дії, вчинені на Сайті будь-якими іншими особами з використанням Облікової інформації Клієнта.

8.2. Виконавець, із застосуванням наявних програмних засобів на Сайті, забезпечує Клієнту практичну можливість самостійного зміни паролю без попередніх повідомлень Виконавця.

8.3. Виконавець не гарантує, що програмне забезпечення Сайту не містить помилок та/або комп'ютерних вірусів або сторонніх фрагментів коду. Виконавець надає можливість Клієнту користуватися програмним забезпеченням Сайту «як воно є», без будь-яких гарантій з боку Виконавця.

8.4. Виконавець не несе відповідальності за збитки, завдані Клієнту в результаті повідомлення іншим Клієнтом недостовірної інформації, а також завдані діями (бездіяльністю) іншого Клієнта. Виконавець не гарантує, що інформація, що міститься в Профілях Клієнтів, є достовірною та повною.

8.5. У випадку дострокового розірвання Угоди за ініціативою Клієнта, вираженої в електронному вигляді, Виконавець не повертає Клієнтові грошові кошти, сплачені Клієнтом Виконавцю за Угодою.

8.6. За порушення інших зобов'язань за Угодою Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством РФ. При цьому в будь-якому випадку відповідальність Виконавця перед Клієнтом у разі вимоги відшкодування збитків обмежена розміром вартості оплачених Клієнтом Платних послуг.

8.7. Виконавець докладає всі можливі зусилля для забезпечення нормальної працездатності Сайту, проте не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Угодою, а також можливі збитки, що виникли у тому числі, але не обмежуючись, в результаті:

 • 8.7.1. Неправомірних дій Користувачів та/або Клієнтів, спрямованих на порушення інформаційної безпеки або нормального функціонування Сайту;

 • 8.7.2. Збоїв у роботі Сайту, викликаних помилками в коді, комп'ютерними вірусами та іншими сторонніми фрагментами коду в програмному забезпеченні Сайту;

 • 8.7.3. Відсутність (неможливість встановлення, припинення тощо) Інтернет-з'єднань між сервером Клієнта і сервера Сайту;

 • 8.7.4. Проведення державними і муніципальними органами, а також іншими організаціями заходів у рамках Системи оперативно-розшукових заходів;

 • 8.7.5. Встановлення державного регулювання (або регулювання іншими організаціями) господарської діяльності комерційних організацій в мережі Інтернет та/або встановлення зазначеними суб'єктами разових обмежень, що ускладнюють або роблять неможливим виконання Угоди;

 • 8.7.6. Інших випадків, пов'язаних із діями (бездіяльністю) Користувачів і/або інших суб'єктів, спрямованими на погіршення загальної ситуації з використанням мережі Інтернет та/або комп'ютерного обладнання, що існувала на момент укладення Угоди, також будь-яких інших дій, спрямованих на Сайт і третіх осіб;

 • 8.7.7. Виконання робіт, зазначених у п. 8.8 і п. 8.9 Угоди.

8.8. Виконавець має право проводити профілактичні роботи в програмно-апаратному комплексі Сайту з тимчасовим призупиненням роботи Сайту по можливості в нічний час і максимально скорочуючи час непрацездатності Сайту, повідомляючи про це Клієнта, якщо технічно це представляється можливим.

8.9. У разі настання форс-мажорних обставин, а також аварій або збоїв у програмно-апаратних комплексах третіх осіб, які співпрацюють з Виконавцем, або дій (бездіяльності) третіх осіб, спрямованих на призупинення або припинення функціонування Сайту, можливе припинення роботи Сайту без попереднього повідомлення Клієнта.

8.10. Жодна з Сторін не несе відповідальності за повне або часткове невиконання будь-якого зі своїх обов'язків, якщо невиконання є наслідком таких обставин, як повінь, пожежа, землетрус, інші стихійні лиха, війна або воєнні дії та інші обставини непереборної сили, що виникли після укладання Угоди і не залежать від волі Сторін.

8.11. У випадку дії обставин непереборної сили більше 3 (трьох) місяців будь-яка Сторона має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання своїх зобов'язань за Угодою (розірвати Угоду).

9. Порядок вирішення спорів і врегулювання претензій

9.1. У разі виникнення спорів між Клієнтом та Виконавцем з питань, пов'язаних з виконанням Угоди, Сторони приймуть всі міри до вирішення їх шляхом переговорів між собою. Претензійний порядок вирішення спорів обов'язковий. Претензії Клієнтів щодо надання Послуг приймаються і розглядаються Виконавцем тільки в електронному вигляді надіслані на пошту admin@mn-m.ru і в порядку, передбаченому цією Угодою та чинним законодавством РФ.

9.2. Для вирішення спорів, що виникли між Клієнтом і Виконавцем в результаті використання Послуг, застосовується наступний претензійний порядок:

 • клієнт, який вважає, що його права порушені з-за дій Виконавця, надсилає останньому електронною поштою на адресу admin@mn-m.ru претензію, що містить суть пропонованого вимоги, обґрунтування його пред'явлення, а також всі дані Клієнта. Претензія також направляється Виконавцю у письмовому вигляді шляхом надсилання поштою або з кур'єром;

 • протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня отримання претензії Виконавець зобов'язаний викласти свою позицію щодо зазначених у ній принципових питань і направити свою відповідь за адресою електронної пошти та поштовою адресою, вказаною в претензії Клієнтом;

 • у разі недосягнення вирішення спору шляхом претензійного порядку спір підлягає розгляду у відповідності з п. 9.4 Угоди;

 • виконавцем не розглядаються анонімні претензії або претензії, які не дозволяють ідентифікувати Клієнта на основі наданих їм при реєстрації даних, або претензії, що не містять даних, зазначених у цьому пункті цієї Угоди.

9.3. Для вирішення технічних питань при визначенні вини Клієнта в результаті його неправомірних дій при користуванні мережею Інтернет і Сайтом зокрема, Виконавець має право самостійно залучати компетентні організації у якості експертів. У разі встановлення вини Клієнта, останній зобов'язаний відшкодувати витрати на проведення експертизи.

9.4. При недосягненні згоди між Сторонами шляхом переговорів, спір, що випливає з цієї Угоди, підлягає розгляду в Арбітражному суді р. Москви (якщо Клієнтом є юридична особа), або в суді загальної юрисдикції за місцем знаходження Виконавця (якщо Клієнтом є фізична особа).

10. Вступ угоди в силу і дію

10.1. Угода набуває чинності з моменту акцепту цієї оферти Клієнтом. Безумовним прийняттям (акцептом) умов цієї оферти Угоди вважається здійснення Клієнтом реєстрації на Сайті шляхом заповнення реєстраційної форми та висловлення згоди з умовами Угоди при натисканні кнопки «Зареєструватися», розміщеною на сторінці Сайту з реєстраційною формою. Безумовним прийняттям (акцептом) всіх умов надання Платних послуг також вважається здійснення Клієнтом платежу в рахунок оплати Платної послуги.

10.2. Угода укладається на невизначений термін і може бути розірвана з ініціативи будь-якої із Сторін в будь-який час. Для цього Виконавець розміщує повідомлення про розірвання Угоди на Сайті та/або направляє Клієнту на його Профіль (або реєстраційні дані) відповідне повідомлення, з моменту такого розміщення/направлення такого повідомлення договір вважається розірваним. Клієнт може розірвати Угоду шляхом запиту на видалення свого Профілю з Сайту, при цьому далі обробка персональних даних здійснюється відповідно пунктами 4.8. - 4.11. цієї угоди.

10.3. ця Угода поширює свою дію на Клієнтів, які здійснили реєстрацію до дати опублікування цього Угоди на Сайті.

10.4. Клієнт зобов'язується самостійно знайомитися з умовами Угоди. Якщо Клієнт не згоден з умовами цієї Угоди, то він повинен негайно видалити свій Профіль з Сайту, в іншому разі продовження використання Клієнтом Сайту означає, що Клієнт згоден з умовами Угоди.

10.5. При визначенні строків визначення часу вчинення Стороною або третіми особами дії (бездіяльності) обчислюється за Московським часом.

11. Інші умови

11.1. Сторони визнають будь-яку інформацію, що стосується укладання Угоди, включаючи будь-які додатки і доповнення до нього, комерційною таємницею і зобов'язуються суворо зберігати конфіденційний характер такої інформації, не розголошуючи її третім особам без письмової на те згоди іншої Сторони, за винятком випадків, коли це необхідно для цілей Угоди або для розкриття відповідним державним органам у випадках, визначених законом. Зазначене положення не відноситься до загальновідомою або загальнодоступною інформації. Сторони вважають конфіденційною всю ділову інформацію, передану один одному, як-то: інформація про їхніх клієнтів, партнерів, бізнес - плани, ціни, фінансовий стан і т. д. Сторони не повинні відкривати таку інформацію кому б то не було, за винятком випадків, коли це необхідно для належного виконання їх зобов'язань за Угодою, або якщо така інформація є загальнодоступною, або за взаємною згодою Сторін.

11.2. В Угоді, якщо інше прямо не випливає з контексту:

 • посилання на «статті» і «пункти» є посилання на статті та пункти Угоди, якщо інше прямо не зазначено у тексті Угоди;

 • заголовки Статей наведені виключно для зручності і не повинні прийматися до уваги при тлумаченні Угоди;

 • всі додатки до Угоди є невід'ємними частинами Угоди.

11.8. У випадку, якщо яке-небудь з положень Угоди виявиться недійсним в силу закону, воно буде вважатися виключеним з Угоди, а інші положення Угоди збережуть силу.

11.9. Питання, неврегульовані Угодою та документами, зазначеними у п. 2.3 Угоди, підлягають вирішенню відповідно до законодавства РФ.

Система Orphus